Правила на коледната игра 2020 организирана от Здравини.бг

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на Играта е Биомедис ООД, гр. Сливен, собственик на сайт Zdravini.bg

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта ще се проведе в периода от 15.12.2020 до 25.12.2020 г.

Играта се организира на български език и се провежда на фен страницата на Здравини.бг в социалната мрежа Facebook https://www.facebook.com/Zdravini.bg

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Право на участие в играта има всяко пълнолетно физическо лице, което има регистрация и профил в платформата Facebook. Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

РЕГЛАМЕНТ НА ИГРАТА

Всеки участник трябва да изпълни четири задължителни стъпки, за да участват в томболата:

  1. Да хареса страницата bg във фейсбук https://www.facebook.com/Zdravini.bg/
  2. Да отвори, хареса и сподели публично* публикацията на играта  https://www.facebook.com/Zdravini.bg/photos/1550887858451772

*(публично – за да бъде видима през сайта, чрез който ще изтеглим победителите, а именно https://commentpicker.com/

Публична публикация е тази, която е видима за всеки потребител на фейсбук

  1. Да напише коментар с коледното си пожелание към всички българи
  2. Да отбележи (тагне) поне един приятел в коментара.

Специално обръщаме внимание на отбелязването (тагването) на поне един приятел, което е различно от това просто да напишете името на приятел в коментара. Тагването става като въведете “@” символа и непосредствено след това напишете името на човека, който желаете да споменете.

За награда ще участват само участниците, изпълнили и четирите етапа, в рамките на посочените по-горе дати!

Един участник може да спечели само една награда!

Печелившите ще бъдат обявени на страницата във Facebook – https://www.facebook.com/Zdravini.bg/ на 26.12.2020

В играта нямат право да участват служители на БИОМЕДИС ООД.

НАГРАДИ НА ИГРАТА

  1. UV антибактериална лампа на стойност 129 лв – ly/2Kliiww
  2. Ваучер за покупки от zdravini.bg на стойност 50лв
  3. Френска дермокозметика (1 брой по избор) от серията SENSYLIA 24h на френската марка ISISPHARMA на стойност 25лв. bit.ly/3qY4XuX

На 26.12.2020г. ще бъдат обявени имената на участниците, които печелят награди от играта. На всеки от спечелилите ще бъде изпратено лично съобщение, а те трябва да изпратят отговор до страницата https://www.facebook.com/Zdravini.bg в седемдневен срок след обявяването им, в който да посочат име и фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата. Легитимацията при получаване на наградите от доставчика се извършва чрез представяне на лична карта, с данни съответстващи на фейсбук профила!

Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането ѝ на посочения от него адрес на територията на Република България, чрез куриерска фирма за сметка на получателя.

В случай, че администраторът не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си в срок до 10 дни, считано от изпращането на лично съобщение за спечелването, тя ще бъде предоставена на друг участник, изтеглен на произволен принцип.

ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на фейсбук страницата https://www.facebook.com/Zdravini.bg

 

ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участници, които публикуват нецензурни текстове, снимки или накърняват репутацията на марката неоснователно, както и общоприетите етични норми, се дисквалифицират, а коментарите им се изтриват без предупреждение.

ЛИЧНИ ДАННИ

Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Съгласно действащото законодателство, организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от играта. Обявяването на победителите (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на играта. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известените от Facebook, станали му известни при участието им в играта.

Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата игра, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители.

Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook.

Успех на всички участващи!