Катетър „Нелатон“ СН 24

1.90 лв. 1.86 лв.

вагинален, дължина 20 см, стерилен