Системи за обратна осмоза – лукс или необходимост за дома и офиса?

Защо е необходимо използването на система за домашна осмоза у дома, в офиса или предприятието?

Съставът на чешмяна вода: Хлор, желязо, мед, цинк, арсен, формалдехид, бензен, феноли, живак, бактерии и вируси, причиняващи дизентерия, петролни продукти – всичко това ежедневно влиза в стомашно-чревния тракт на всяко лице, което не използва филтър за вода. Течност с неизвестно съдържание – така е по-правилно да се нарича водата, която тече от чешмата на нашите домове. Ако отчетем, че човек 78% се състои от вода и изпива до 3 литра вода на ден, то за една година ние се превръщаме в склад с радиоактивни отпадъци.

Последствията от пиенето на тази вода са много тъжни, започвайки от понижаване на работоспособността и завършвайки с онкология.

На пръв поглед, възможно решение на проблема може да бъде използването на бутилирана вода, което сега е много разпространено. Обаче, в последно време зачестиха случаите на продажба на фалшификати, което не е евтино, и носи немалко проблеми и не удобства (тежки и големи бутилки).

Система ( филтър) за обратна осмоза за питейна вода – необходим атрибут за всяко домакинство?

Използването на система за обратна осмоза със заменяеми филтри, ни дава увереност в качеството на питейната вода и ни спестява пари, освобождава ни от проблеми и неудобство, да купуваме непрекъснато вода от магазина, която не сме сигурни как е добита и как е съхранявана. Инсталацията се монтира лесно в кухненския шкаф, като се извежда кран до кухненската батерия.Инвестицията се изплаща за около година за едно четири членно семейство. За разлика от неизвестната течност в бутилката, ние сами контролираме процеса на прочистване и сме уверени в качеството му.

Индустриалните гигантски филтри за вода, макар и да подобряват бактериологическия и химически състав на водата, обаче до достигане на стойностите, приети от световната общност, тя все още изостава. Положението се влошава от износването на водопроводните мрежи, което представлява около 95% от водопроводната мрежа. Дори тази вода, която е преминала през най – добрите филтри за прочистване на вода, която е на разположение на общинските пречиствателни станции, идва до потребителя вторично замърсена. Хлорът, който дезинфекцира водата в огромни размери, разяжда стоманените тръбни канали, причинява корозия, и заедно с това внася нови замърсявания и тежки метали.

През последните 20 години смъртността от онкологични заболявания се е увеличил няколко пъти и една от причините за развитие на тумор, лекарите смятат, че е неблагоприятната екологична обстановка. Хлороформа, който се съдържа в чешмяната вода предизвиква рак на черния дроб и бъбреците, а арсена и живака – водят до анемия и обща интоксикация на организма.

Какво представляват филтрите за обратна осмоза?

Филтрите за обратна осмоза за вода са необходими във всеки дом, офис, предприятие. Пиенето на филтрирана вода е също толкова естествено, колкото и миене на ръцете преди ядене, да не се яде това, което е паднало на пода, да се дезинфекцират рани. Прочистването на водата в сегашно време не може да се счита за лукс, това е необходимост за суровите условия на деградиралата околна среда и ужасното състояние на водоснабдителната система!

Област на приложение на инсталации за обратна осмоза за пречистване на водата

  • питейно-битово водоснабдяване (жилища, офиси, къщи, вили (кладенчова вода), медицински и здравни центрове, кафенета, ресторанти) при прием на вода от кладенци и с отворени източници снестабилен състав на водата.
  • Технологична вода за топлоенергетиката
  • Дейонизирана вода за електронната промишленост
  • Технологична вода за хранително-вкусовата промишленост
  • Технологична вода за фармацевтичната и химическата промишленост
  • Обезсоляване на морската вода

Филтър с обратна осмоза

Обратна осмоза като технология за пречистване на вода се прилага от началото на 60-те години на миналия век. Първоначално, обратна осмоза се използва за обезсоляване на морска вода, но сега този ефикасен метод има по-широко приложение: с негова помощ ежедневно се произвеждат стотици хиляди тона питейна вода в различни части на света.

Технология обратна осмоза

Обратна осмоза е технология за пречистване на вода на молекулярно ниво. Идеята за създаване на обратна осмоза филтър е подадена от самата природа: за основа е взет процеса на обмяна на веществата в живите клетки, чрез стените на които преминават само молекули с определен размер. В технологията за пречистване на вода с филтър обратна осмоза, се използват синтетични мембрани с малък диаметър на порите – 200 пъти по-малки от размера на вирусите и 4000 пъти по-малки от размера на бактериите. Преминавайки през тях, водните молекули оставят всички замърсявания по мембраната, и на изхода водата е абсолютно чиста, вода без примеси.

Полупропусклива мембрана на филтъра в уреда ( система) за обратна осмоза
Полупропускливата мембрана на филтъра за обратна осмоза, така също наричана частично пропусклива, селективно пропусклива, диференциално-пропусклива мембрана е изкуствена мембрана от синтетични материали, предназначени за разделяне на течната фаза на съставящите я компоненти. Благодарение на явлението дифузия, тя пропуска през себе си само определени молекули или йони, всички останали остават от другата страна на мембраната. Скоростта на преминаване на молекулите зависи от редица фактори, най-важните от които са налягането на течността, концентрацията на примесите в нея, температурата и степента на пропускливост на самата мембрана на обратната осмоза, която е различна за всеки разтвор.

Видове филтри за обратна осмоза

Подобряването на технологията за обратна осмоза позволява използването на филтри за вода не само в промишлеността, но и в домашни условия. Поради това по целия свят милиони хора вече са инсталирали подобни системи, което позволява да се получи питейна вода с най-висока чистота. Водата, получена на изхода на системата филтри за обратна осмоза, е призната за екологично чиста и най – полезна за човека. Според своите свойства тя е близо до разтопената вода от древните ледници. Разработени са вече филтри за целева минерализация, алкализация, допълнително пречистване с инфрачервена светлина, при ползване на неконтролирани водоизточници.

Филтрите за обратна осмоза се свързват към водопреносната мрежа, от която се доставя вода за пречистване, а всички примеси се изливат в канализационната система. Порите на мембранния филтър за обратна осмоза са 0,0001 микрона и пропуска само молекули вода и кислород, в резултат на което на изхода се получава вкусна, полезна питейна вода, дори от кладенци и водни резервоари.

Вода пречистена през системите за обратна осмоза

В резултат на преминаването на водата през филтрите за обратна осмоза тя се освобождава от 99,9% примеси на:желязо, амоняк и амониеви соли, нитрати, нитрити, флуориди, сулфати, хлориди, бикарбонати, калций, магнезий, свързани с остатъчния хлор, силиций, натрий, остатъчен алуминий. Освен това, поради действието на филтрите за обратна осмоза е значително намалена общата твърдост на водата, което предотвратява образуването на пяна по време на варенето, бяла плака върху съдовете и други предмети. Водата пречистена през филтрите за обратна осмоза, напълно е освободена от мирис, което не може да направи нито една друга система за пречистване на вода.

Разберете нашите цени за резервни касети за вашите филтри. Нашите цени са два пъти по-ниски, а качеството е високо, произведени в най-модерните фабрики в Корея и Китай.