Условия за доставка2018-02-17T21:43:01+00:00

Тарифа на обичайните куриерски услуги

вид на услугатаза селища с
офис на Еконт Експрес
за всички селища
в България
градски куриермежду офисите на куриераот/до офис на куриера
от/до врата на клиента
от/до врата на клиента
тарифен код1234
документални прарки
(до 0,5 кг)
6,304,505,706,30
колетни пратки с тарифно тегло*:
до 1 кг7,805,006,307,80
над 1 до 2 кг9,305,507,809,30
над 2 до 5 кг9,906,009,9011,40
над 5 до 10 кг14,709,6014,7016,50
над 10 до 15 кг19,8010,8019,8021,60
над 15 до 20 кг23,1013,2023,1025,20
над 20 до 50 кг23,10 лв.+0,61 лв. за всеки кг
над 20 до 50 кг
13,20 лв.+0,53 лв. за всеки кг
над 20 до 50 кг
23,10 лв.+0,61 лв. за всеки кг
над 20 до 50 кг
25,20 лв.+0,66 лв. за всеки кг
над 20 до 50 кг
Непалетизирани пратки до 1000 кг – тарифен код 81
50-100 кг0.65лв./кг0.50 лв./кг0.60 лв./кг0.65 лв./кг
101-150 кг0.60 лв./кг0.45 лв./кг0.55 лв./кг0.60 лв./кг
151-200 кг0.55 лв./кг0.40 лв./кг0.50 лв./кг0.55 лв./кг
201-300 кг0.50 лв./кг0.35 лв./кг0.45 лв./кг0.50 лв./кг
над 300 кг0.45 лв./кг0.30 лв./кг0.40 лв./кг0.45 лв./кг

Посочените цени са в лв. с ДДС.

Към цената на услугите се добавя такса гориво. Формулата за изчисление на куриерската услуга е следната:
Куриерска услуга = (Обичайна услуга + Допълнителни услуги) + такса гориво. Такса гориво се определя веднъж месечно, на 1-во число на месеца, на база официално обявената от Петрол АД цена на дизеловото гориво на дребно за последния ден на предходния месец. Таксата е валидна за целия месец. Еконт Експрес ООД официално обявява нейния размер за текущия месец, както и начина на формирането й на сайта си www.econt.com.

24 часа Еконт – Автоматична пощенска станция При изпращане или доставка на пратка от “24 часа Еконт – АПС” могат да се използват три размера клетки за поставяне на пратки: • малка – с максимални размери за пратка с ширина 61 см, дължина 44 см, височина 8 см и тарифно тегло 1 кг; • средна – с максимални размери за пратка с ширина 61 см, дължина 44 см, височина 18 см и тарифно тегло 5 кг; • голяма – с максимални размери за пратка с ширина 61 см, дължина 44 см, височина 37 см и тарифно тегло 10 кг Еконт запазва правото си да извърши контролно замерване на пратка, изпратена от “24 часа Еконт – Автоматична пощенска станция”, при некоректно посочени параметри.

1. Действителното тегло на пратката е сборът от теглата на всички нейни колети.

2. Обемното тегло (в кг) на пратката се изчислява по формулата: ширина (в см) Х дължина (в см) Х височина (в см) / 6000 Максималните размери на всеки колет от пратката не трябва да надвишават: • 90 х 90 х 90 см за пакет • дължина до 300 см и диаметър 20 см за рулон • 120/80/170 см за палет.

3. Тарифно тегло е действителното или обемно тегло на всички колети от една пратка, като се таксува по-голямата величина, закръглена до цял килограм.

4. Пратки с тарифно тегло до 20 кг се приемат и доставят от куриера от и до вратата на подателя или получателя.

5. Пратки с тарифно тегло над 20 кг се приемат и доставят от куриера от и до приземен етаж на сградата, в която е адресът на подателя или получателя. Той приема да осигури съдействие на куриера за товаренето и разтоварването.

6. Пратки, които са с размери или тегло на един или повече колета над определените в точки 1 и 2, могат да бъдат приети от куриера за доставка. Това става след проверка на възможностите, в зависимост от типа на пратката, адреса на приемане и адреса на доставка. Цената за доставка на такива пратки се договаря допълнително с клиента, ако не е предвидена в Тарифата преди приемане на пратката.