Съхраняване на младостта и творческата дейност, подобряване качеството на живот и удължаване на човешкия живот - това е основната стратегия на Международния алианс "MyRealWay". Ние създаваме иновативни продукти и предлагаме надежден и ефективен начин за активно дълголетие на всеки и на всички.
Международният алианс MyRealWay се състои от научни, изследователски организации, производствени и търговски фирми, медицински и уелнес центрове, обединени от една цел - развитие, производство, оценка на ефективността на прилагане, проектиране на комбинирани програми за профилактика на болестите и преждевременното стареене, както и продажбите на уникалните продукти за увеличаване на здравните ресурси и популяризиране на навременното възстановяване на тялото. Алиансът в момента е съставен от национални фирми от Германия, Белгия, Литва, Унгария, Великобритания.

Инициативата за създаването на Eвропейски клон по регенеративна медицина и Нутрициология на Европейското научно дружество (Германия, Хановер) е пример за членовете на клона за успешно международно сътрудничество. (Http://ewg-board.eu/wiederherstellung-nutriciology) За да се засилят, разширят и координират взаимоотношенията между специалистите на територията на Европейския съюз, е избран клон на Академичния съвет. Целта на Академичния съвет се състои в приноса му за подобряване на научната дейност в областта на рехабилитационна медицина и хранене, развитие на обществената осведоменост за нови ефективни продукти, програми за подобряване на здравето, технологии за увеличаване на здравните ресурси и стимулиране собствената защита на организма. Водещите учени на Европейската академия за естествени науки и Европейския клон по регенеративна медицина и Нутрициология са разработили серия от ново поколение продукти за предотвратяване и регенерация под търговската марка "My Real Way". Многокомпонентните пептидни биорегулатори "My Real Way" са уникални добавки, за изграждане на повишен резерв на жизнено важни биологично активни хранителни вещества за организма и елиминиране на техния недостиг.

Заглавие

Go to Top