Пептиди – чиито молекули се състоят от къси вериги (2-3 звена) аминокиселини. Вериги на 10-20 аминокиселини образуват олигопептидите, и в случая, когато техния брой се увеличава до 50 или повече се образува протеин.
Протеините(изградени от аминокиселини), са основните градивни елементи на всички живи организми. Пептидите, които са “блокове” за изграждане на аминокиселините и могат да бъдат извлечени от растителни клетки, клетки на животни и хора.