Общи препоръки за индивидуална биорезонансна терапия с БИОМЕДИС ТРИНИТИ

BIOMEDIS TRINITY позволява да се използват най-новите научни откирития биотехнологията за МУЛТИЧЕСТОТНА синхронизация (MFS) с индивидуално биорезонансно устройство в ежедневието.

Изследванията, които са в основата на технологията MFS и методите за корекция на физическото и психическото здраве в съвременната енерго-информационна медицина, които се използват в устройството, се провеждат в Русия, САЩ, Китай, Япония, Индия и други страни. Програмите и корекционните комплекси на BIOMEDIS TRINITY се основават на няколко метода – метод за биорезонансна терапия, структурна резонансна терапия, транскараниално стимулиране, метод за корекция на психосоматични патологии. Тези методи се прилагат в BIOMEDIS TRINITY чрез най-новата уникална технология на MFS, която позволява научните изследвания и методите да се провеждат на напълно ново качествено ниво, постигайки високи резултати от ефективността на приложението на устройството.

Описание на режимите на апарата Биомедис тринити

В режимите 1 и 2 устройството работи в съответствие с метода на широко прилаганата биорезонансна терапия. Използва се стандартна програмна база за биорезонансна терапия (BRT). Програмите се използват за създаване на комплекси, насочени към коригиране и предотвратяване на специфични заболявания и премахване на патогени( паразити, бактерии, гъбички, вируси, амеби) установени с биорезонансна диагностика. Корекционният набор от програми (комплекс) се съставя индивидуално за всеки човек от специалист от Центъра по интегративна медицина Биомедис.

Използване на програми за режими 1 и 2 (метод BRT):

  1. укрепване и коригиране на функциите и системите на организма (мускулно-скелетни, нервни, обвивки, сърдечно-съдови, респираторни, храносмилателни, уринарни, имунни, ендокринни, репродуктивни);
  2. предотвратяване на преждевременно стареене( забавяне на стареенето);
  3. осигуряване на инфекциозна безопасност;
  4. почистване на тялото от паразити, отстраняване на токсични вещества.

В режим 2, методът BRT се изпълнява чрез технологията за многочестотно синхронизиране (MFS). Поради това въздействието върху тялото се проявява не само чрез мрежата от кръвоносни съдове, нервни влакна, биологично активни точки върху повърхността на кожата , но също и чрез водната матрица и на клетъчните, междуклетъчните и вътреклетъчните нива. Като резултат, ефективността на биорезонансната терапия (BRT) се увеличава значително. Благодарение на едновременното действие на трите излъчвателя в устройството, честотите на входния сигнал навлизат в тялото на три нива, като се самосинхронизират със структурите на организма, информират и ги обучават в  здравословните вибрационни честоти и стимулират организма да работи за самолечение.

Чрез технологиите за MFS устройството прилага методи за корекция на психосоматичните патологии и транскарниално стимулиране. Тези методи се изпълняват в комплекси с режим 4. Методът на структурната резонансна терапия се осъществява чрез технологиите MFS в режимите 2, 3 и 4.

 В режим 3 са обхванати основните ритми на организма. Базалните ритми са основните, дълбоки ритми на човека, развити в хода на еволюцията. В здравословно състояние те са ясно дефинирани и синхронизирани помежду си. Благодарение на фракталната взаимовръзка между модулационните честоти се постига възстановяването на базовите ритми и взаимното синхронизиране на тези ритми на всички функционално-йерархични нива на организма, връщайки здравословното състояние.

Комплексите в режим 3 се използват, като моно-корекция за отклонения в работата на тялото и за предотвратяване на заболявания. Те се използват и във връзка с комплексите от режимите 1 и 2.

В режим 4, въз основа на различията във физическите параметри на отделните части на мозъка, няколко модулационни честоти селективно засягат мозъка. Тези честоти корелират с мозъчните ритми. Има многоканален ефект върху тялото по същия принцип, който мозъкът поддържа хомеостазата. Съществуват стимулирани дълбоки, древни структури на човешкия мозък, отговорни за управлението на резервите и скритите способности на тялото.

Използването на комплекси в режим 4 за корекция на психосоматичните патологии е ефективно за постигане на следните ефекти:

– намаляване на стресови влияния, бързо отпускане, облекчаване на умората;

– подобряване на паметта и интелектуалните функции;

– активизиране на учебните процеси и творчеството;

– при сложна терапия на нарушение на дефицита на вниманието;

– нормализиране на съня ;

– активиране на процесите на възстановяване;

– намаляване на тежестта на синдрома на хроничната болка;

– намаляване на чувствителността на метеорологичните условия, предотвратяване на дезинхронозата по време на времевата зона промени;

– подобряване на физическата работоспособност;

– концентрация и мобилизиране на волята и ресурсите на тялото;

– подобряване на настроението и благополучието;

– промяна на нагласите към психо-травматични ситуации;

– при сложна корекция на зависимостта от алкохол и наркотици;

– намаляване на нивото на тревожност;

– при сложна корекция на соматизиращи нарушения на автономната нервна система;

– активиране на скрити резерви и възможности на организма.

Редовното използване на психосоматични комплекси в режим 4 успокоява ума и отпуска организма, синхронизира ги и ги принуждава да работят съвместно, помага да се съсредоточи повече върху настоящия момент. Психосоматичните комплекси за режим 4 се използват като монокорекция на психосоматичните проблеми. Те се използват и преди да се използва друга програма, като активатор на реакцията на тялото към екзогенното електромагнитно поле.

В режимите 3 и 4, както и в режим 2, работят три емитера и влияят на три нива:

– чрез кръвоносни съдове, нервни влакна, биологично активни точки;

– през водна матрица;

– на клетъчните и вътреклетъчните нива.