Пептиди е името на търсеното хилядолетия, средство за естествено подмладяване и активно дълголетие, което удължава живота и активната възраст и дава шанс за красиво остаряване.

Стареенето е естествен физиологичен процес програмиран още при раждането на всеки човек, по време на който има постепенно изменение на системите на организма. Въпреки това, скоростта на този процес за всеки е различна и зависи от редица вътрешни и външни фактори. Задача на науката за подмладяване с пептиди, е забавяне на възрастовото „износване” на тялото посредством ранна профилактика с провеждане на таргетни пептидни програми за подмладяване(спиране на възрастовото износване) и осигуряване на продължителен активен живот.

Известно е, че регулирането на всички функции на тялото се осъществява с помощта на органоспецифични пептиди, произведени от собствените клетки на организма. Всеки орган произвежда пептиди специфични за него, които увеличават клетъчната активност, оптимизират клетъчното хранене и клетъчна детоксикация. Въпреки това, по време на стареенето пептидния синтез намалява, като намалява производството на регулаторни пептиди и чувствителните към тях прицелни клетки. Резултатът е постепенно нарушаване на функциите на тялото, особено на нервната система, ендокринната система, имунната система и сърдечно-съдовата система. Това води до развитието на свързани с възрастта заболявания и ускорено стареене.

Как пептиди за пиене помагат на процесът на подмладяване и активно дълголетие?

Приемането на пептиди позволява да се възстанови до правилното ниво клетъчната активност, характерно за младо и активно тяло, което води до подмладяване на всички тъкани и органи. Важна особеност на пептидите е, че тяхното действие е с ясен фокус върху тези или други клетки. Верижните пептиди с различен набор от аминокиселинна последователност, дават команда да започнат специфични физиологични и биохимични процеси в организма. Те могат да ускорят клетъчната регенерация, като дават команди на организма да заменя умиращи клетки с нови клетки, в различни органи, чрез разделението на стволови клетки с оптимална скорост и по този начин новите клетки качествено изпълняват функциите на умиращите.

Лечебните свойства на пептидите са изключително разнообразни и бeз никакви вредни странични действия. Началото на всички терапии следва да започне след детоксикация – с пептидния биорегулатор Detoxi Tide Plus. Или с комплексната двумесечна програма за клетъчно прочистване с пептиди. Има пептиди( пептидни биорегулатори), които повишават плътността на костите Bone Tide Plus, които са част от нова програма за лечение на остеопороза, други стимулират възстановяването на кръвоносните съдове Vessel Tide Plus и нормалната функция на сърцето – Cardio TidePlus, черния дроб – Liver Tide Plus , яйчниците – Woman TidePlus,простата – Prosta TidePlus, панкреаса – Pancrea TidePlus и щитовидната жлеза Thyroid TidePlus, пептид за тимусна жлеза Thymus TidePlus и имунна система Immune TidePlus и много други .

При програмите за подмладяване и активно дълголетие се таргетират целево всички органи и системи управляващи процесите на клетъчно хранене, детоксикация и клетъчна регенерация и увеличаване производството на стволови клетки, чрез индивидуална програма от органоспецифични пептиди.

За повече информация можете да се свържете с нашите специалисти от тук или на телефон 0888201415.

Бъдете здрави!